"Dziady części 1,2 i 4 według Adama Mickiewicza"

 

2 800x600 2 PREMIERA

Data

12 maj 1980